Curaçao verwacht jaarlijks € 20,8 miljoen te genereren via LOK-vergunningen

Curaçao verwacht jaarlijks € 20,8 miljoen te genereren via LOK-vergunningen

Informatief artikel: Verwachtingen van opbrengsten uit kansspelvergunningen in Curaçao bijgesteld

De ontwerpbegroting van Curaçao laat zien dat minister Silvania rekent op 40 miljoen gulden aan opbrengsten via de vergunningen die worden verstrekt onder de Landsverordening op de Kansspelen. Het College financieel toezicht (Cft) heeft echter recentelijk advies uitgebracht en is van mening dat deze verwachting moet worden bijgesteld. De reden hiervoor is dat de wet nog altijd niet is ingevoerd.

In het advies van het Cft wordt vermeld dat Curaçao vanaf 2024 structureel 40 miljoen gulden aan opbrengsten verwacht uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders. Het Cft acht het risico aanwezig dat deze raming niet volledig kan worden gerealiseerd vanwege de voortdurende vertraging omtrent de Landsverordening op de Kansspelen.

Enkele weken voor het advies werd uitgebracht, werden enkele details van de Landsverordening op de Kansspelen bekendgemaakt door Reno Saleh van de Gaming Control Board. Hieruit bleek dat de kosten voor een nieuwe kansspelvergunning op Curaçao jaarlijks 96.000 gulden bedragen, maar dit bedrag kan nog oplopen door enkele aanvullende zaken zoals extra domeinnamen en registraties van belangrijke personen bij de vergunninghouder.

Het is niet bekend hoeveel vergunninghouders minister Silvania verwacht, maar het lijkt erop dat hij rekent op meer dan 200 online gokbedrijven die een Curaçaose vergunning zullen krijgen. Het aantal online casino’s dat hieruit voortvloeit, is echter niet duidelijk. Het bedrag van 40 miljoen gulden kan behaald worden met iets meer dan 400 vergunninghouders met ieder een domeinnaam, maar ook met 200 vergunninghouders die ieder 200 domeinnamen registreren.

Recentelijk is er felle kritiek geuit op de nieuwe kansspelwet middels een advertentie in de krant Amigoe. Deze kritiek kwam van de Stichting Unie Trustkantoren Curaçao (UTC), die de belangen van trustkantoren op het eiland behartigt. De stichting werkt vaak samen met online casino’s die momenteel opereren onder een sublicentie.

De kritiek richt zich onder andere op het feit dat het registreren voor een vergunning nog niet mogelijk was op de gelanceerde portal, terwijl dit wel werd aangekondigd tijdens een informatiesessie. Daarnaast bestaat er binnen de trustsector onvrede over de hoge kosten van een licentie onder de Landsverordening op de Kansspelen. De stichting hoopt dat de Gaming Control Board de kosten zal heroverwegen en aanpast naar een bedrag dat gunstig is voor de Curaçaose online goksector.

Het is nog maar de vraag of de verwachtingen van minister Silvania kunnen worden waargemaakt. De vertraging in de invoering van de wet en de kritiek vanuit de trustsector kunnen mogelijk invloed hebben op de opbrengsten uit kansspelvergunningen in Curaçao. Het blijft afwachten hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen en of eventuele aanpassingen zullen worden doorgevoerd om de online goksector gunstig te stimuleren.