Marktscan 2023: Gemiddelde uitgaven van Nederlanders aan kansspelen bedragen € 258 per jaar

Marktscan 2023: Gemiddelde uitgaven van Nederlanders aan kansspelen bedragen € 258 per jaar

De gemiddelde Nederlandse volwassene geeft jaarlijks € 258 uit aan vergunde kansspelen, zo blijkt uit de marktscan kansspelen 2023 van de Kansspelautoriteit. Dit bedrag wordt voornamelijk besteed aan landgebonden kansspelen en loterijen. In vergelijking met andere Europese volwassenen geven Nederlanders minder uit aan kansspelen, behalve op het gebied van casinospelen. Nederlanders geven gemiddeld 8% meer uit aan casinospelen dan het Europese gemiddelde.

Het brutospelresultaat van de totale Nederlandse kansspelmarkt bedroeg in 2022 € 3,4 miljard, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging was niet alleen te danken aan de online kansspelmarkt, maar ook aan het opheffen van de coronamaatregelen bij landgebonden kansspelaanbieders. Zelfs in vergelijking met het jaar vóór de coronaperiode was er sprake van een stijging. In 2019 bedroeg het brutospelresultaat € 2,7 miljard.

Online kansspelen waren goed voor 31% van het totale brutospelresultaat in Nederland. Vooral online casinospelen leverden een aanzienlijke bijdrage aan het brutospelresultaat. Een kwart van het totale brutospelresultaat, zowel online als landgebonden, was afkomstig van online casinospelen.

Casinospelen vormen veruit het grootste segment in de Nederlandse kansspelmarkt. Zowel landgebonden als online casinospelen waren samen goed voor € 1,91 miljard aan brutospelresultaat, wat overeenkomt met 56% van de totale vergunde markt. Hoewel de online kansspelmarkt groeit, is het landgebonden aandeel binnen dit segment nog steeds het grootst.

De gemiddelde Nederlander geeft € 140 per jaar uit aan casinospelen, wat boven het gemiddelde van alle EU-landen ligt. Er zijn echter nog steeds landen waar meer wordt uitgegeven, met Italië als uitschieter. Ondanks de daling van de uitgaven aan landgebonden casinospelen, wordt hier nog steeds meer aan uitgegeven dan aan online casinospelen.

Op het gebied van sportweddenschappen steeg het brutospelresultaat aanzienlijk van jaar tot jaar. In 2021 bedroeg het brutospelresultaat uit sportweddenschappen € 88 miljoen, maar dit steeg naar € 319,1 miljoen, voornamelijk dankzij online bookmakers. Het is echter niet duidelijk of er een verschuiving heeft plaatsgevonden van landgebonden naar online sportweddenschappen.

Wat opvalt is dat Nederlanders relatief weinig uitgeven aan sportweddenschappen in vergelijking met andere Europese landen. De gemiddelde volwassene in Nederland besteedt € 21,40 per jaar aan sportweddenschappen, terwijl het Europese gemiddelde op € 56,80 ligt.

De loterijenmarkt is nauwelijks veranderd door de introductie van online kansspelen. De omzet binnen de loterijenmarkt ligt grotendeels bij de Staatsloterij en de Nationale Postcode Loterij. Nederlanders geven gemiddeld minder uit aan loterijen dan het Europese gemiddelde. In 2022 gaf de gemiddelde Nederlandse volwassene € 96,70 per jaar uit aan loterijen.

In totaal geeft de gemiddelde Nederlandse volwassene € 258 per jaar uit aan kansspelen. Dit is een stijging van € 100 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het grootste deel van dit bedrag wordt besteed aan landgebonden kansspelen, terwijl een kleiner deel wordt uitgegeven bij online casino’s.

Online kansspelaanbieders hebben in 2022 in totaal € 305 miljoen aan kansspelbelasting betaald. Dit bedrag is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het vo